msdw_historia1.jpg
Klerycy z uznaniem przejęli pewne utrwalone tradycje w ich życiu seminaryjnym. Niektóre rozwinęli np. uroczystości związane ze św. Mikołajem, czy Wigilią Seminaryjną, która ma swoisty smak i daje niepowtarzalne przeżycie, ale w ostatnich latach alumni podjęli nowe działania, które są wyrazem ich formacji intelektualnej i duchowej.

Rozwinęła się działalność charytatywna alumnów. Podejmowana jest ona przez alumnów roku IV i kontynuowana jest na roku V. Klerycy innych lat mają możliwośc włączenia się w pracę charytatywną w ramach grup specjalistyczno pastoralnych, np. praca z „muminkami” czy niewidomymi.
Domy Opieki odległe od Wrocławia klerycy odwiedzają raz lub dwa razy w miesiącu. Natomiast domy na terenie miasta są odwiedzane każdego tygodnia. Odwiedziny te stanowią doskonałą możliwość poznania ludzi wymagających specjalnej opieki, poznania ich problemów poprzez przeprowadzanie z nimi rozmów. Alumni przygotowują też nabożeństwa okolicznościowe, np. Drogę Krzyżową, Nabożeństwo Różańcowe, rozpowszechniają prasę i książki katolickie, prezentują też programy muzyczno-słowne o tematyce religijnej, itp.
Działalność charytatywna alumnów obejmuje również posługę akolitów i diakonów w szpitalach wrocławskich. Diakoni naszego Seminarium zaangażowani są w akcję wakacyjną organizowaną przez „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej. Uczestniczą w letnich koloniach jako opiekunowie i wychowawcy.
Od kilku lat znana jest już we Wrocławiu aktywna działalność Koła Honorowych Dawców Krwi przy MWSD we Wrocławiu. Skupia ono alumnów z różnych roczników, którzy systematycznie oddają krew na rzecz chorych, nierzadko też doraźnie, gdy istnieje potrzeba określonej grupy krwi.

W Seminarium odbywają się rekolekcje dla młodzieży męskiej szkół średnich . Odbywają się one w czasie przerwy semestralnej. Szczególnymi opiekunami młodzieży podczas rekolekcji są klerycy roku III i ochotnicy z innych lat.

Alumni MWSD we Wrocławiu kultywują pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w formie autokarowej i pieszej. Biorą udział w pieszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę, pomagając w służbie liturgicznej, porządkowej, prowadząc też rozważania i śpiew. Pod koniec sierpnia alumni III-go roku wędrują na Jasną Górę wiążąc je z przygotowaniem do obłóczyn. Każdego roku, w październiku, wszyscy alumni udają się w pieszej pielgrzymce do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Na początku roku akademickiego wszyscy klerycy wraz z Księżmi Przełożonymi udają się w pielgrzymce do grobu bł. Czesława w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu. Co roku 3 maja w Uroczystość Królowej Polski całe Seminarium pielgrzymuje do wybranego w danym roku Sanktuarium Maryjnego w naszej Archidiecezji, a także w innych diecezjach.

Bardzo prężnym w ostatnich latach wydaje się działalność Koła Teologicznego Alumnów MWSD we Wrocławiu. Działalność Koła obejmuje organizację różnych tematycznie wykładów w ciągu roku oraz przygotowanie i przeprowadzenie sympozjum naukowego nazywanego Forum Młodych. Dobór tematów wykładów odbywa się w zależności od ogólnych zainteresowań członków Koła, jak i również społeczności seminaryjnej.

W naszym Seminarium działa Ognisko Misyjne. Propaguje ono wśród alumnów problematykę misyjną. Członkowie Koła organizują nabożeństwa misyjne, utrzymują kontakty z misjonarzami szczególnie z naszej Archidiecezji, biorą udział w sympozjach poświęconych problematyce misyjnej, rekolekcjach misyjnych.

W ostatnich latach rozwinął swoją działalność seminaryjny zespół muzyczny noszący nazwę „CHRISTOPHOROS”, tzn. „Niosący Chrystusa” Klerycy tworzący Zespół, z bogatym repertuarem udawali się do różnych parafii na spotkania ewangelizacyjne z wiernymi, szczególnie z młodzieżą.

Od kilkunastu lat alumni wydają swoje pismo – kwartalnik – pt. „VOX NOSTRA”. Pismo to stano daje znakomitą możliwość klerykom mającym talent pisarski. Pisze do „Vox nostra” ponad 20 alumnów. Pismo cieszy się dobrymi recenzjami.

Oczywiście, że nadal w MWSD istnieje pięknie śpiewający chór. Alumni chętnie uczestniczą w Ogólnopolskiej Lidze Seminaryjnej w piłkę nożną. Umiejętności ewangelizacyjne zdobywają przez audycje prowadzone przez nich w diecezjalnym radiu, w „Radiu Rodzina”. Od kilkunastu lat, dzięki inicjatywie Księdza Kardynała, niedaleko Wrocławia, Seminarium posiada własny sad. W okresie owocowania klerycy opiekują się sadem. Przede wszystkim do nich należy zrywanie owoców i ich transport do Seminarium.

Działalność Alumnów