msdw_historia1.jpg
W czasie trwającej siedem lat seminaryjnej formacji alumni, przyjmując posługi i święcenia, przygotowują się do przyjęcia święceń prezbiteratu.

Rok propedeutyczny
To rok "zerowy" podczas którego kandydaci nie realizują akademickiego programu studiów ale poprzez szereg zajęć przygotowują się do podjęcia właściwej formacji seminaryjnej. Odbywa się on przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach.

Przyjęcie tuniki


Przyjęcie białej tuniki jest pierwszym potwierdzeniem realizacji powołania do kapłaństwa, a także symbolicznym włączeniem do wspólnoty seminaryjnej. Tunikę przyjmują alumni roku I.
 
Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu

Jest obrzędem publicznego przedstawienia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Do grona kandydatów włączani są alumni roku III w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Obłóczyny


Ważnym wydarzeniem w życiu każdego alumna jest przyjęcie stroju duchownego. Klerycy roku III po zakończeniu studiów filozoficznych i po przyjęciu kandydatury, a u progu studiów teologicznych przyjmują sutannę i komżę.
Noszenie sutanny i komży jest zewnętrznym znakiem przynależności do stanu duchownego. Kto otrzymał szatę świętego życia, był przekonany, że wraz z odrzuceniem świeckiego ubioru odrzuca wszystkie grzechy. Sutanna i komża są symbolami nowego człowieka, ozdobionego sprawiedliwością i świętością, są znakami wybrania, rękojmią chwały, przyobleczeniem się w Chrystusa. Ciemna barwa sutanny oznacza ubóstwo, pokorę i pokutę.
 
Lektorat

Jest to pierwsza posługa, którą przyjmują alumni roku III, po rekolekcjach wielkopostnych. Kościół w ten sposób wyznacza ich jako pomocników w głoszeniu słowa Bożego.

Akolitat


Przyjmując posługę akolitatu alumni stają się Sługami Ołtarza, a także zostają nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Jest to ostatnia z posług przygotowująca do święceń diakonatu oraz do święceń kapłańskich. Posługę tę przyjmują klerycy IV roku.
 


Diakonat

Święcenia diakonatu włączają alumna do grona duchowieństwa. Podczas tej uroczystości alumni składają przysięgę posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu, wierności nauce Kościoła oraz zachowania celibatu.
 
Prezbiterat

Sześcioletni cykl seminaryjnej formacji intelektualnej i duchowej wieńczy przyjęcie święceń prezbiteratu. Jest to najważniejszy dzień dla całej wspólnoty seminaryjnej.