msdw_historia1.jpg
Sobór Watykański II w Dekrecie o formacji kapłańskiej nazywa Seminarium „sercem diecezji”. Seminarium duchowne jako serce diecezji stanowi w jakimś sensie centrum życia Archidiecezji. Działa bowiem dla potrzeb Kościoła lokalnego i bardzo żywo uczestniczy w jego życiu. Dlatego też Wrocławskie Seminarium Duchowne żywo włącza się we wszystkie uroczystości, jubileusze, akcje duszpasterskie. W gmachu seminaryjnym odbywają się różnego typu spotkania i zjazdy księży z naszej Archidiecezji np. rekolekcje kapłańskie, konferencje Księży Dziekanów, rejonowe dni skupienia dla Księży i Katechetów, miesięczne spotkania Księży Neoprezbiterów.

Alumni Wrocławskiego Seminarium Duchownego związani są ze swoją Archidiecezją przez ducha wdzięczności wobec wszystkich kapłanów Archidiecezji, jako wielkich Dobrodziejów Seminarium Duchownego. Dar modlitwy jaki płynie z „serca diecezji” jest wyrazem wdzięczności, a zarazem duchową pomocą dla wszystkich działań duszpasterskich podejmowanych w Archidiecezji.

Śledząc powojenną działalność alumnów w samym Seminarium, pojawiały się też ich działania na rzecz całej Archidiecezji. Taki charakter miła praca przy odgruzowywaniu Ostrowa Tumskiego, praca przy remontach budynku seminaryjnego, przy budowie Domu Księży Emerytów, przy odbudowie kościoła na Ślęży i kaplicy na Śnieżce, prace przy remontach budynku Papieskiego Fakultetu Teologicznego, jak również remoncie kompleksu pocysterskiego w Henrykowie. Pomoc podczas akcji charytatywnej w czasie stanu wojennego jak i dziś w ramach „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej jest znamienną formą uczestnictwa alumnów w życiu Archidiecezji.

Inną formą działalności kleryków w Archidiecezji są ich wyjazdy do parafii. Alumni proszeni są przez Księży Proboszczów do asysty na różne uroczystości. Zapraszani też są z programem ewangelizacyjnym na spotkania z wiernymi, z młodzieżą. Wielką popularnością cieszy się wspomniany już zespół Christoforos. Brał on udział we wrześniowym spotkaniu młodzieży naszej Archidiecezji w sanktuarium diecezjalnym w Wambierzycach.

Do parafii wyjeżdżały i nadal wyjeżdżają na niedziele całe roczniki. Wówczas wyjazdy te wiążą się z akcją powołaniową. Klerycy są na wszystkich Mszach świętych, podczas których mają asysty, prowadzą śpiew liturgiczny. Spotykają się z młodzieżą i ministrantami. Po południu najczęściej rozgrywany jest mecz w piłkę nożną z miejscową drużyną lub organizuje się spotkanie przy ognisku z dziećmi i młodzieżą.

Alumni roku V-go i diakoni odbywają praktyki duszpasterskie w parafiach Archidiecezji, co przyjmowane jest przez duszpasterzy jak i wiernych z wielką życzliwością i wdzięcznością wobec Seminarium. Diakoni podczas wakacji, jak już było zauważone, biorą udział w letnich koloniach jako opiekunowie i wychowawcy dzieci.

Klerycy wrocławscy pomagają również w czasie Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Wrocławskiej na Jasną Górę. Odpowiedzialni są za różne działki organizacyjne Pielgrzymki. Na Niedzielę Dobrego Pasterza wszyscy alumni, przeważnie po dwóch, wyjeżdżają do wyznaczonych parafii, aby modlić się z wiernymi w intencji Seminarium i o nowe powołania kapłańskie. Szczególnie drogą „sercu diecezji” jest matka wszystkich świątyń Archidiecezji – Archikatedra Wrocławska. We wszystkim co dzieje się ważnego w Katedrze uczestniczy cała wspólnota seminaryjna. Całe Seminarium bierze też udział co drugą niedzielę we Mszy św. w Katedrze o godz. 10,00. Klerycy uczestniczą w celebrowanym w Katedrze Triduum Paschalnym. Biorą udział w centralnej procesji Bożego Ciała we Wrocławiu.