DNI SKUPIENIA
Slider

Dar powołania rodzi się wyłącznie z inicjatywy Boga, na którą człowiek może odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie.

Rozpoznanie tego „Daru i Tajemnicy” oraz jego realizacja wymagają mądrego i odpowiedzialnego towarzyszenia ze strony wielu osób: rodziców i wychowawców, kapłanów i katechetów, spowiedników i wspólnot parafialnych…


W to zadanie wspierania powołanych wpisuje się także wspólnota Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Młodzieży męskiej – poczynając od 8 klasy szkoły podstawowej i szkół średnich oraz młodym mężczyznom – studentom i osobom już pracującym – proponujemy spotkania, podczas których podejmowana będzie tematyka szeroko pojętego życia chrześcijańskiego oraz powołaniowa, z ukierunkowaniem na kapłaństwo.


Terminy: 

* 7-8 listopada 2020
* 22-24 stycznia 2021
* 28-30 maja 2021
* 19-20 czerwca 2021