slider dniskupienia

Zrzutekranu2023-09-19194812.png

Dar powołania rodzi się wyłącznie z inicjatywy Boga, na którą człowiek może odpowiedzieć pozytywnie lub negatywnie.

Rozpoznanie tego „Daru i Tajemnicy” oraz jego realizacja wymagają mądrego i odpowiedzialnego towarzyszenia ze strony wielu osób: rodziców i wychowawców, kapłanów i katechetów, spowiedników i wspólnot parafialnych…


W to zadanie wspierania powołanych wpisuje się także wspólnota Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Młodzieży męskiej – poczynając od 8 klasy szkoły podstawowej i szkół średnich oraz młodym mężczyznom – studentom i osobom już pracującym – proponujemy spotkania, podczas których podejmowana będzie tematyka szeroko pojętego życia chrześcijańskiego oraz powołaniowa, z ukierunkowaniem na kapłaństwo.


Terminy: Już wkrótce