msdw_historia1.jpg
AKTUALNOŚCI
We wtorek 17 października zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2023/2024.
Uroczystości rozpoczęliśmy od wspólnej Mszy świętej w katedrze, a następnie udaliśmy się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, gdzie po odśpiewaniu
Gaude Mater Polonia i immatrykulacji roku I ks. Rektor Sławomir Stasiak uroczyście i oficjalnie zainaugurował kolejny rok akademicki. Następnie wręczono tytuły doktorskie, habilitację, natomiast ks. abp Józef Kupny złożył gratulacje ks. Rektorowi z okazji uzyskania przez niego tytułu profesora belwederskiego. Zwieńczeniem uroczystości był wykład ks. prof. Piotra Roszaka oraz przemowa Metropolity Wrocławskiego Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.