Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu
50-329 Wrocław
pl. Katedralny 14

Google Map

Google Map

071 321 41 71
Pn-Pt 8:00 - 17:00rektorat@seminariumwroclaw.pl

Zapisy na dni skupienia:
provocatorzy@seminariumwroclaw.pl

Skrzynka intencji:
modlitwa@seminariumwroclaw.pl


www

fb

instagram

ytNr konta seminaryjnego:
31 1020 5242 0000 2102 0156 6504


  Kamienie milowe

  15 VII 1563

  – 

  Sobór Trydencki (1545–1563), dekretem Cum adolescentium aetas zoobowiązał każdego biskupa diecezji do utworzenia własnego seminarium, którego celem jest  formowanie, wychowanie i kształcenie przyszłych kapłanów.

  1565

  Biskup wrocławski Kaser z Łagowa wraz z kanonikami kapituły katedralnej powołuje do istnienia pierwsze w Polsce seminuarium duchowne ustanawiając jego rektorem ks. dr Teodora Lindanusa.

  1572

  Alumni pierwotnie zamieszkują w budynku nad Odrą (Collegium Clericorum).

  1575

  Bp Marcin Gerstman decyduje o przeniesieniu formacji kleryków do Nysy pod opiekę Jezuitów w odpowiedzi na falę szerzącego się prostestantyzmu.

  1657

  Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej klerycy przygotowujący się do kapłaństwa powrócili do Wrocławia, zamieszkując w budynku kanonika teologa.

  1676

  Klerycy zamieszkują w budynku należącym do Kanonika Johanna Jakoba Brunettieg przy ul. św. Marcina 14 i uczęszczają na wykłady do Kolegium jezuickiego.

  1702

  Wykłady kleryckie przeniesiono do dwuwydziałowej Akademii Leopoldyńskiej.

  1726 - 1729

  Bp Franciszek Ludwik Neurburg wznosi nowy alumnat zwany Collegium Marianum.

  1814

  Bp Joseph von Hohenlohe opracowuje zasady pracy formacyjnej dotyczącej nauczania teologicznego alumnów.

  1828

  Modyfikacja reguł przyjmowała kandydatów i ich formacji w seminarium.

  1845

  Bp Melchir Dipenbrock rozbudowuje alumnat.

  1842

  Ks. Joseph Sauer na nowo opracowuje regulamin Statuta seminaria clericalis Wratislaviensis, bazując na jezuickim programie wychowania wewnętrznego.

  po 1844

  Proboszcz kościoła św. Mikołaja we Wrocławiu ks. Franz Laub tworzy fundusz stypendialny dla utrzymania alumnów.

  IV 1876

  W związku z zaistniałą wówczas sytuacją polityczną – wrocławski alumnat i konwikt zostały zamknięte, a kandydaci do kapłaństwa z diecezji wrocławskiej zaczęli się udawać na studia do Pragi, Rzymu, Regensburga; czasem również do seminariów w Bawarii i USA.

  X 1886

  Ponowne otwarcie seminarium; rektorem został ks. Ferdynand Speil. W alumnacie znalazło się wówczas 26 kleryków.

  1888

  Kard. Georg Koppf modyfikuje reguły studiowania i przygotowania do przyjęcia święceń. Przyszli duchowni pierwszy egzamin z teologii zdawali po 4 semestrach. Obejmował on filozoficzno-teologiczną propedeutykę, apologetykę, patrologię i historię Kościoła, hermeneutykę, wprowadzenie do Pisma Św., egzegezę Starego i Nowego Testamentu, archeologię. Po 6 semestrach obowiązywał egzamin z dogmatyki, teologii moralnej, pastoralnej i liturgiki, prawa kanonicznego, prawa małżeńskiego, homiletyki. Egzaminy z całości materiału odbywały się po zakończeniu studiów, w odstępach kilku lub kilkunastodniowych. Bowiem w czasie ich trwania każdy student sam tworzył program studiowania. W każdym kolejnym semestrze samodzielnie wybierał wykłady, w których chciał uczestniczyć.

  1895

  Zakończenie budowy i otwarcie ufundowanego staraniem kard. Georga Koppfa budynku Collegium Georgianum przy pl. Katedralnym 14.

  19 V 1935

  Kard. Adolf Bertram  otwiera nowy gmach seminarium na Karłowicach Collegium Albertianum i przenosi do niego alumnów ostatnich roczników, gdzie uczą się śpiewu kościelnego, liturgii, prawa i homiletyki.

  1939 - 1945

  W czasie II wojny światowej kard. Adolf Bertram, wbrew zakazom hitlerowskim, nie zaprzestał przyjmowania do seminarium kandydatów do kapłaństwa.

  po 1945

  Ze względu na wojenne zniszczenia Collegium Georgianum (40% budynku, w tym szczególnie główna kaplica) formacja odbywa się w Krakowie.

  1946

  Po II wojnie światowej akademicka teologia, nie mogąc pozostać w strukturze odrodzonego Uniwersytetu, znalazła swoje miejsce w murach Wyższego Seminarium Duchownego. Ks. Józef Marcinowski organizuje struktury MWSD (skład osobowy alumnów i profesorów) zostając jego rektorem (do roku 1953) doprowadzając do końca odbudowę Collegium Georgianum.

  29 VI 1947

  Pierwszy raz w diecezji obchodzony jest Dzień Seminarium Duchownego, którego celem jest pozyskanie nowych kandydatów do kapłaństwa i zdobycie funduszy na trwajacą odbudowę i dalsze funkcjonowanie.

  8 X 1947

  Eucharystią, sprawowaną w głównej kaplicy Seminarium, uroczyście zostaje zainaugurowany rok akademicki. Homilię wygłsza ks. inf. dr Bolesław Kominek wyrażając wielką radość całego Śląska z powodu wznowienia ośrodka dla formacji kleryków do kapłaństwa.

  28 II 1968

  Na podstawie szczególnej troski, usilnych działań i zabiegów abp. Bolesława Kominka o Seminarium Wrocławskie Stolica Apostolska uznała Akademickie Studium Teologii przy Seminarium Duchownym za prawną kontynuację przedwojennego Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego i przyznała pełnoprawną możliwość nadawania stopni naukowych.

  1973

  Z inicjatywy i staraniem kard. Bolesława Kominka zorganizowano pierwsze Wrocławskie Dni Duszpasterskie dla duchowieństwa z całego kraju, które kontynuowane są po dziś dzień.

  1990

  W pocysterskim klasztorze w Henrykowie powstaje Annus Propedeticus, czyli specjalne miejsce dla formacji pierwszego roku seminarium.

  25 III 1992

  Papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus powołuje do istnienia Diecezję Legnicka ustanawiając pierwszym biskupem ks. Tadeusza Rybaka, który eryguje Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej; odtąd kandydaci pochodzący z terenu diecezji legnickiej odbywają swą formację w włąsnym seminarium diecezjalnym.

  24 II 2004

  Jan Paweł II dekretem uzupełniającym bullę Totus Tuus Poloniae populus powołanie do istnienia Diecezję Świdnicką, której biskupem został ks. Ignacy Dec powołujący do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej 8 V 2004. Pierwszy rocznik kleryków rozpoczął swą formację w diecezjalnym seminarium z dniem 1 X 2005.

  2019

  Podjęto decyzję o zakończeniu formacji alumnów pierwszego roku w Henrykowie, prze4nosząc ją do wrocławskiego Seminarium.

  2021

  Zgodnie ze wskazaniami watykańskiego dokumantu Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis i dokumentu Konferencji Episkopatu Polski Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia abp Józef Kupny powołuje do istnienia Etap Propedeutyczny przy Domu Formacji Stałej Prezbiterów Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach.

  2022

  Na podstawie wspólnych ustaleń decyzją biskupów Wrocławia, Legnicy i Świdnicy powołany zostaje i rozpoczyna swą działalność Międzydiecezjalny Ośrodek  Propedeutyczny z siedzibą w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

  29 IX 2022

  W murach Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego swoją formację rozpoczynają klerycy całej  Metropolii Wrocławskiej
  • 459
   lat istnienia
  • 30
   kleryków
  • 3
   diecezje
  • 28
   parafii pochodzenia
   Zapisz
   Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie
   Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odrzucisz użycie plików cookie, witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
   Zaakceptuj wszystko
   Odrzuć wszystko
   Czytaj więcej
   Licznik
   Licznik wejść na stronę
   Akceptuj
   Odrzuć