Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu
50-329 Wrocław
pl. Katedralny 14

Google Map

Google Map

071 321 41 71
Pn-Pt 8:00 - 17:00rektorat@seminariumwroclaw.pl

Zapisy na dni skupienia:
provocatorzy@seminariumwroclaw.pl

Skrzynka intencji:
modlitwa@seminariumwroclaw.pl


www

fb

instagram

ytNr konta seminaryjnego:
31 1020 5242 0000 2102 0156 6504


  Litanie i nowenny

  Litania do Chrystusa Kapłana i Ofiary

  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Jezu, Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Kapłanie wieczny na wzór Melchizedeka,
  Jezu, Kapłanie posłany przez Boga dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,
  Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy ustanowiłeś wzór wieczystej Ofiary,
  Jezu, Kapłanie żyjący na wieki, aby się wstawiać za nami,
  Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą,
  Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
  Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
  Jezu, Kapłanie naszej wiary,
  Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
  Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,
  Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
  Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
  Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,
  Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
  Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,
  Jezu, Kapłanie, Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,
  Jezu, Kapłanie, Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,
  Jezu, Kapłanie, Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechów Krwią swoją,
  Jezu, Kapłanie, Ty wydałeś samego siebie jako dar i ofiarę dla Boga,
  Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
  Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,
  Jezu, Ofiaro przebłagalna,
  Jezu, Ofiaro pokój przynosząca,
  Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,
  Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,
  Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
  Jezu, Ofiaro wiecznie żywa.

  Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
  Od lekkomyślnego przyjęcia święceń,
  Od grzechu świętokradztwa,
  Od ducha nieumiarkowania,
  Od nieuczciwego zysku,
  Od grzechu symonii,
  Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,
  Od umiłowania świata i jego marności,
  Od niegodnego sprawowania Twoich świętych misteriów,
  Przez Twoje wieczne kapłaństwo,
  Przez święte namaszczenie, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,
  Przez Twego kapłańskiego ducha,
  Przez posługiwanie, którym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,
  Przez krwawą ofiarę z samego siebie, raz złożoną na krzyżu,
  Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
  Przez Boską władzę, którą w sposób niewidzialny pełnisz za pośrednictwm Twoich kapłanów.

  Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi pasterzy według Twego Serca,
  Prosimy Cię, abyś ich napełnił duchem Twojego kapłaństwa,
  Prosimy Cię, aby usta kapłanów strzegły wiedzy,
  Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo wiernych robotników,
  Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę świętych szafarzy Twoich misteriów,
  Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby według Twojej woli,
  Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze, umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,
  Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć Najświętszego Sakramentu,
  Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych, którzy wiernie Tobie służyli.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

  Jezu, Kapłanie, usłysz nas.
  Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas.

  Módlmy się.

  Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriów, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  Amen.

   

  albo:


  Boże, Ty dla Twojej chwały i dla zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie Krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego Krzyża i Zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

  Amen.

  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Jezu, Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Kapłanie wieczny na wzór Melchizedeka,
  Jezu, Kapłanie posłany przez Boga dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,
  Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy ustanowiłeś wzór wieczystej Ofiary,
  Jezu, Kapłanie żyjący na wieki, aby się wstawiać za nami,
  Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą,
  Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
  Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
  Jezu, Kapłanie naszej wiary,
  Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
  Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,
  Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
  Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
  Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,
  Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
  Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,
  Jezu, Kapłanie, Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,
  Jezu, Kapłanie, Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,
  Jezu, Kapłanie, Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechów Krwią swoją,
  Jezu, Kapłanie, Ty wydałeś samego siebie jako dar i ofiarę dla Boga,
  Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
  Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,
  Jezu, Ofiaro przebłagalna,
  Jezu, Ofiaro pokój przynosząca,
  Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,
  Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,
  Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
  Jezu, Ofiaro wiecznie żywa.

  Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
  Od lekkomyślnego przyjęcia święceń,
  Od grzechu świętokradztwa,
  Od ducha nieumiarkowania,
  Od nieuczciwego zysku,
  Od grzechu symonii,
  Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,
  Od umiłowania świata i jego marności,
  Od niegodnego sprawowania Twoich świętych misteriów,
  Przez Twoje wieczne kapłaństwo,
  Przez święte namaszczenie, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,
  Przez Twego kapłańskiego ducha,
  Przez posługiwanie, którym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,
  Przez krwawą ofiarę z samego siebie, raz złożoną na krzyżu,
  Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
  Przez Boską władzę, którą w sposób niewidzialny pełnisz za pośrednictwm Twoich kapłanów.

  Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi pasterzy według Twego Serca,
  Prosimy Cię, abyś ich napełnił duchem Twojego kapłaństwa,
  Prosimy Cię, aby usta kapłanów strzegły wiedzy,
  Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo wiernych robotników,
  Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę świętych szafarzy Twoich misteriów,
  Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby według Twojej woli,
  Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze, umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,
  Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć Najświętszego Sakramentu,
  Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych, którzy wiernie Tobie służyli.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

  Jezu, Kapłanie, usłysz nas.
  Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas.

  Módlmy się.

  Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriów, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  Amen.

   

  albo:


  Boże, Ty dla Twojej chwały i dla zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie Krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego Krzyża i Zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

  Amen.

  Litania do św. Piusa X

  (do odmawiania prywatnego)

  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami.
  Święty Józefie patronie Kościoła powszechnego,
  Święty Piusie X, wzorze kapłanów,
  Święty Piusie X, mądry biskupie,
  Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho,
  Święty Piusie X, gorliwy papieżu owczarni,
  Święty Piusie X, pobożny nauczycielu,
  Święty Piusie X, poświęcony biednym,
  Święty Piusie X, pocieszycielu chorych,
  Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa,
  Święty Piusie X, pokornego serca,
  Święty Piusie X, wierny w służbie,
  Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót,
  Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia,
  Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie,
  Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza,
  Święty Piusie X, który polecałeś wszystkim codzienną i częstą Komunię  świętą,
  Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej,
  Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej,
  Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór,
  Święty Piusie X, który uczyłeś nas prawej Akcji Katolickiej,
  Święty Piusie X, który uświęciłeś apostolat świeckich,
  Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz,
  Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

  Módl się za nami, Święty Piusie X.
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się.

  Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X-go gorliwym miłosierdziem i powołał go na Namiestnika Chrystusowego, spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa, Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
  Amen.

  (do odmawiania prywatnego)

  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami.
  Święty Józefie patronie Kościoła powszechnego,
  Święty Piusie X, wzorze kapłanów,
  Święty Piusie X, mądry biskupie,
  Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho,
  Święty Piusie X, gorliwy papieżu owczarni,
  Święty Piusie X, pobożny nauczycielu,
  Święty Piusie X, poświęcony biednym,
  Święty Piusie X, pocieszycielu chorych,
  Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa,
  Święty Piusie X, pokornego serca,
  Święty Piusie X, wierny w służbie,
  Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót,
  Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia,
  Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie,
  Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza,
  Święty Piusie X, który polecałeś wszystkim codzienną i częstą Komunię  świętą,
  Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej,
  Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej,
  Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór,
  Święty Piusie X, który uczyłeś nas prawej Akcji Katolickiej,
  Święty Piusie X, który uświęciłeś apostolat świeckich,
  Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz,
  Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

  Módl się za nami, Święty Piusie X.
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się.

  Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X-go gorliwym miłosierdziem i powołał go na Namiestnika Chrystusowego, spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa, Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
  Amen.

  Nowenna do św. Piusa X

  Modlitwy na kolejne dni nowenny


  1 dzień

  Panie Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, który wybrałeś apostoła Piotra na swego następcę, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie naszego papieża N., Arcybiskupa N. i wszystkich biskupów Metropolii Wrocławskiej.

  Niech przez działanie Twego Ducha staną się źródłem inspiracji dla wszystkich kapłanów i obudzą w młodych ludziach wezwanie do służby w Kościele dla zbawienia świata.

   

  2 dzień

  Panie Jezu Chryste, Mistrzu z Nazaretu, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie naszego Księdza Rektora N. i wszystkich formatorów.

  Niech przez modlitwę, osobistą pobożność i świętość życia oraz całkowite oddanie Chrystusowi i Jego misji rozwijają w sobie duchowe ojcostwo. Otwarci na działanie Twojego Ducha niech się cieszą mądrością i roztropnością, stając się mistrzami w pracy wychowawczej.

   

  3 dzień

  Panie Jezu Chryste, Boski Nauczycielu, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie wszystkich naszych nauczycieli akademickich.

  Niech przez osobiste świadectwo życia ukazują nieustanną potrzebą formacji intelektualnej, ludzkiej, duchowej i duszpasterskiej dla dobra Kościoła i z miłości do Ludu Bożego.

   

  4 dzień

  Panie Jezu Chryste, Bracie i Przyjacielu, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie wszystkich alumnów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń.

  Niech gorliwie, rzetelnie i sumiennie każdego dnia biorą odpowiedzialność za swoje życie, a przez formację, modlitwę i obowiązki dojrzewają w powołaniu będąc Twoimi uczniami.

   

  5 dzień

  Panie Jezu Chryste, który wychowywałeś się w domu Maryi i Józefa w Nazarecie, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie wszystkich świeckich pracowników naszego Domu Ziarna.

  Niech ich pomoc, praca i posługa będą dla nas szansą na docenienie różnych powołań i darów obecnych we wspólnocie Kościoła oraz nauczą nas duszpasterskiej otwartości i wrażliwości.

   

  6 dzień

  Panie Jezu Chryste, Dobry i Miłosierny, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie Dobrodziejów naszej Wspólnoty i naszego Domu.

  Niech za wszelkie ich dary duchowe i materialne, za pamięć, pomoc i wsparcie nagrodą będą Twoje łaski i błogosławieństwo.

   

  7 dzień

  Panie Jezu Chryste, Nagrodo zbawionych, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie zmarłych biskupów, prezbiterów, diakonów i kleryków.

  Niech Ci, którzy poszli za głosem powołania do Twojego Kapłaństwa, pełniąc na ziemi służbę przy Twoim Ołtarzu, cieszą się z aniołami i świętymi w wieczności udziałem w Niebiańskiej Liturgii Zbawionych.

   

  8 dzień

  Panie Jezu Chryste, Kapłanie na wieki na wzór Melchizedeka, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie tych, którzy przygotowywali się do kapłaństwa w naszym Seminarium, a szczególnie za przeżywających kapłańskie kryzysy i różne trudności.

  Niech ich otoczy łaska Twego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszelkie pokusy i umacniaj w świętości. Niech na nowo odkryją najwyższy sens i wartość powołania, aby sami coraz bardziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą.

   

  9 dzień

  Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, prosimy Ciebie o wierne i święte powołania kapłańskie dla całego Kościoła.

  Pomagaj tym, których od wieków wybrałeś by Cię naśladowali w naszych czasach: niech rozeznając wybiorą to, co zgodne jest z wolą Ojca Niebieskiego; będąc Twoimi uczniami niech kontemplują Twoje oblicze, a upodabniając się do Ciebie niech napełnieni mocą Twojego Ducha przyjmą i z radością wypełniają misję, którą im powierzasz dla dobra wszystkich ludzi.

   

  Litania do św. Piusa X

   

  Modlitwa za wstawiennictwem św. Piusa X


  Boże, któryś powołał Świętego Piusa X, na najwyższego Pasterza Kościoła Twojego i obdarzyłeś go szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu Ołtarza i do Twojej odwiecznej prawdy, miłości do kapłaństwa i Najświętszej Ofiary Mszy świętej z ufnością błagamy Ciebie, aby ci, którzy czczą go na ziemi, mogli korzystać z jego wstawiennictwa w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  Amen.

  Modlitwy na kolejne dni nowenny


  1 dzień

  Panie Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, który wybrałeś apostoła Piotra na swego następcę, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie naszego papieża N., Arcybiskupa N. i wszystkich biskupów Metropolii Wrocławskiej.

  Niech przez działanie Twego Ducha staną się źródłem inspiracji dla wszystkich kapłanów i obudzą w młodych ludziach wezwanie do służby w Kościele dla zbawienia świata.

   

  2 dzień

  Panie Jezu Chryste, Mistrzu z Nazaretu, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie naszego Księdza Rektora N. i wszystkich formatorów.

  Niech przez modlitwę, osobistą pobożność i świętość życia oraz całkowite oddanie Chrystusowi i Jego misji rozwijają w sobie duchowe ojcostwo. Otwarci na działanie Twojego Ducha niech się cieszą mądrością i roztropnością, stając się mistrzami w pracy wychowawczej.

   

  3 dzień

  Panie Jezu Chryste, Boski Nauczycielu, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie wszystkich naszych nauczycieli akademickich.

  Niech przez osobiste świadectwo życia ukazują nieustanną potrzebą formacji intelektualnej, ludzkiej, duchowej i duszpasterskiej dla dobra Kościoła i z miłości do Ludu Bożego.

   

  4 dzień

  Panie Jezu Chryste, Bracie i Przyjacielu, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie wszystkich alumnów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń.

  Niech gorliwie, rzetelnie i sumiennie każdego dnia biorą odpowiedzialność za swoje życie, a przez formację, modlitwę i obowiązki dojrzewają w powołaniu będąc Twoimi uczniami.

   

  5 dzień

  Panie Jezu Chryste, który wychowywałeś się w domu Maryi i Józefa w Nazarecie, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie wszystkich świeckich pracowników naszego Domu Ziarna.

  Niech ich pomoc, praca i posługa będą dla nas szansą na docenienie różnych powołań i darów obecnych we wspólnocie Kościoła oraz nauczą nas duszpasterskiej otwartości i wrażliwości.

   

  6 dzień

  Panie Jezu Chryste, Dobry i Miłosierny, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie Dobrodziejów naszej Wspólnoty i naszego Domu.

  Niech za wszelkie ich dary duchowe i materialne, za pamięć, pomoc i wsparcie nagrodą będą Twoje łaski i błogosławieństwo.

   

  7 dzień

  Panie Jezu Chryste, Nagrodo zbawionych, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie zmarłych biskupów, prezbiterów, diakonów i kleryków.

  Niech Ci, którzy poszli za głosem powołania do Twojego Kapłaństwa, pełniąc na ziemi służbę przy Twoim Ołtarzu, cieszą się z aniołami i świętymi w wieczności udziałem w Niebiańskiej Liturgii Zbawionych.

   

  8 dzień

  Panie Jezu Chryste, Kapłanie na wieki na wzór Melchizedeka, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, polecamy Tobie tych, którzy przygotowywali się do kapłaństwa w naszym Seminarium, a szczególnie za przeżywających kapłańskie kryzysy i różne trudności.

  Niech ich otoczy łaska Twego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszelkie pokusy i umacniaj w świętości. Niech na nowo odkryją najwyższy sens i wartość powołania, aby sami coraz bardziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą.

   

  9 dzień

  Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, za przyczyną św. Piusa X, patrona naszego Seminarium, prosimy Ciebie o wierne i święte powołania kapłańskie dla całego Kościoła.

  Pomagaj tym, których od wieków wybrałeś by Cię naśladowali w naszych czasach: niech rozeznając wybiorą to, co zgodne jest z wolą Ojca Niebieskiego; będąc Twoimi uczniami niech kontemplują Twoje oblicze, a upodabniając się do Ciebie niech napełnieni mocą Twojego Ducha przyjmą i z radością wypełniają misję, którą im powierzasz dla dobra wszystkich ludzi.

   

  Litania do św. Piusa X

   

  Modlitwa za wstawiennictwem św. Piusa X


  Boże, któryś powołał Świętego Piusa X, na najwyższego Pasterza Kościoła Twojego i obdarzyłeś go szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu Ołtarza i do Twojej odwiecznej prawdy, miłości do kapłaństwa i Najświętszej Ofiary Mszy świętej z ufnością błagamy Ciebie, aby ci, którzy czczą go na ziemi, mogli korzystać z jego wstawiennictwa w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  Amen.
  • 459
   lat istnienia
  • 30
   kleryków
  • 3
   diecezje
  • 28
   parafii pochodzenia
   Zapisz
   Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie
   Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odrzucisz użycie plików cookie, witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
   Zaakceptuj wszystko
   Odrzuć wszystko
   Czytaj więcej
   Licznik
   Licznik wejść na stronę
   Akceptuj
   Odrzuć